Fintekler

Fintekte Yapay Zeka Öngörüleri

Avatar
  • 4 Ocak 2024
  • Okuma süresi: 4 dakika
Fintekte Yapay Zeka Öngörüleri

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, yapay zekaya dair öngörülerini paylaştı.

Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, yapay zekanın finansal teknolojilerdeki rolüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, nakit akışının yapay zeka aracılığıyla sorunsuz ve güvenli bir şekilde yönetilebileceğini belirtti. Yapay zekanın işletme sermayesinde kullanımının giderek arttığını ve bu alandaki potansiyelinin büyük olduğunu vurguladı.

Fidan, “Yapay zekanın işletme sermayesini etkin yönetimi, finans yöneticilerinin işlerini kolaylaştıracak” dedi ve bu kullanımın yakın gelecekte yaygınlaşacağını öngördü. İşletme sermayesinin yapay zeka ile etkin yönetiminin finans yöneticilerinin işlerini ciddi anlamda kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

Fintek sektörünün “game changer” olarak tanımlanan bir evrede olduğunu belirten Fidan, finansal hizmetlerin yeniden tanımlandığını ve fintek girişimlerinin tüketicilere ve kurumsal müşterilere daha hızlı, güvenli, uygun maliyetli ve kullanıcı dostu çözümler sunduğunu ifade etti. Fidan, yapay zekanın finteklerin yenilikçilik serüvenlerinde en büyük destekçisi olacağını vurguladı.

Şu anda fintek sektöründe yapay zekanın kullanımının risk değerlendirmesi, dolandırıcılık tespiti, işlem güvenliğinin sağlanması, daha doğru satış stratejilerinin belirlenmesi, müşteri ihtiyaçlarının öngörülebilmesi gibi birçok alanda önemli avantajlar sağladığını belirtti. Ekemen Fidan, yapay zekanın, fintek şirketlerinin yenilikçi çözümler geliştirmelerinin en önemli itici güçlerinden biri haline geldiğini ve bu durumun 2024’te de artarak süreceğini söyledi.

Yapay zekanın teknolojilerinin hızla geliştiği günümüzde, şirketlerin veri tabanlı çözümlerle etkileşim kurma ve gelişen yapay zekâ modellerinden en iyi şekilde yararlanma ihtiyacının iyice arttığını belirten Fidan, işletmelerin 2024’te yapay zekâ temelli inovasyonları benimseyerek veri temelli çözümler aracılığıyla daha hızlı, doğru ve bağlamsal sonuçlara ulaşabileceklerini dile getirdi.

Fidan, sağlıklı veriye sahip olmanın ve bu veriden kolay yorumlanabilir bilgi üretebilecek düşünme modelini geliştirebilecek nitelikli insan kaynağına sahip olmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yapay zekânın gelecekte ve insanların işini elden alacak gibi kaygıların artık geride bırakılması gerektiğini, yapay zekânın insan faktörüyle birlikte gelişeceğini ve insanlığa büyük faydalar getireceğini ifade etti.

Ekemen Fidan’ın görüşleri, finans ve fintek sektörlerinin yanı sıra diğer sektörlerin ve iş süreçlerinin yapay zeka ile entegrasyonunun hızlandıkça, finansal teknoloji şirketlerinin yetkinliklerinin artacağı ve hem dijital hem de finansal dönüşüm yolculuklarında büyük bir yol kat edeceğini gösteriyor. Fidan, fintek sektöründe yapay zekâ kullanımı için henüz yolun başında olduğumuzu belirtti ve bu dönüşüm çağının içinde olmanın verdiği heyecanın yaşanması gerektiğini dile getirdi. Ekemen Fidan, yapay zekanın, nitelikli veri ve yetkin insan kaynağının birleşimiyle, finans ve fintek sektöründe olduğu gibi diğer tüm sektörlerde de pozitif bir etki yaratacağına ve bu sinerjinin sektörler arası iş süreçlerini dönüştüreceğine inanıyor. Fintek girişimlerinin teknolojik gelişimleri benimsemelerinin ve veri odaklı iş modelleriyle öne çıkmalarının, sektöre ve müşteri deneyimlerine yeni bir boyut kazandıracağını vurguladı.

Özellikle yapay zekanın finansal hizmetlerde veri analizi, dolandırıcılık önleme ve öngörülebilirlik gibi kritik işlevlerde sağladığı katma değerin, sektörün geleceği üzerinde belirleyici olacağını söyleyen Ekemen Fidan, finans dünyasının bu teknolojik ilerlemelerden azami ölçüde yararlanmasının önemini vurguladı. Yapay zekanın getirdiği yeniliklerin, işletmelerin karar verme süreçlerini daha bilinçli ve verimli hale getireceğini, böylece sektördeki rekabet dinamiklerini ve müşteri memnuniyetini artıracağını belirtti.

Son olarak Ekemen Fidan, yapay zekanın finans ve fintek sektörlerindeki uygulamalarının, gelecekte tüm iş dünyasına, hatta günlük yaşama entegre olacağını ve bu dönüşümün sadece sektörel değil, küresel bir etki yaratacağını ifade etti. Bu nedenle, mevcut ve gelecekteki finansal teknolojilerin ve hizmetlerin, yapay zeka ile uyum içinde geliştirilmesi ve uygulanmasının, bu dönüşümün başarısının temelini oluşturacağını sözlerine ekledi.

1 Yorum

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir