Editörden

AB Yapay Zeka Yasası Onaylandı: Bankalar Neler Bilmeli?

Avatar
  • 20 Mart 2024
  • Okuma süresi: 5 dakika
AB Yapay Zeka Yasası Onaylandı: Bankalar Neler Bilmeli?

AB Yapay Zeka Yasası, bankalar ve fintech’ler üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olacak.

Yasaklanan AI uygulamaları, uyumluluk ve denetim, şeffaflık ve inovasyon desteği gibi konularda önemli değişiklikler öngörülüyor.

Olumlu yönden bakıldığında, yasa, bankaların AI sistemlerini daha güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlayacak. Ayrıca, inovasyonu teşvik eden ve AI’nın finansal hizmetlerde daha etik ve adil bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir çerçeve oluşturacak.

Olumsuz yönden bakıldığında, yasa bankalara ek yükümlülükler getirecek. Bankalar, AI sistemlerini uyumlu hale getirmek ve şeffaflık gereksinimlerini karşılamak için yatırım yapmak zorunda kalacak. Bu da artan maliyetlere ve karmaşıklığa yol açabilir.

Genel olarak, AB Yapay Zeka Yasası bankacılık sektöründe önemli bir değişim yaratacak. Bankalar, bu değişikliklere uyum sağlayabilmek için proaktif bir yaklaşım benimsemeli ve AI stratejilerini gözden geçirmelidir.

Özetle: Yasanın tam etkisi, önümüzdeki yıllarda nasıl uygulandığına bağlı olacak. Bankalar ve fintech’ler, yasayla ilgili gelişmeleri takip etmek ve uyumluluklarını sağlamak için uzmanlardan yardım almalılar. Yapay zeka, finansal hizmetlerin geleceği için önemli bir rol oynamaya devam edecek. Bankalar, bu teknolojinin sunduğu fırsatlardan yararlanmak için iyi bir konumda olmak için çalışmalı.

AB Yapay Zeka Yasası Onaylandı: Bankalar Yasayla İlgili Neler Bilmeli?

Avrupa Birliği Parlamentosu bugün Yapay Zeka (AI) Yasasını onayladı. Üye devletler, Aralık 2023’te bu düzenleme konusunda anlaşmıştı. Bugün Avrupa Parlamentosu üyeleri, 523’ünün lehine, 46’sının aleyhine ve 49’unun çekimser oy kullanmasıyla yasayı kabul etti.

Yapay zekanın iki ucu keskin bir kılıç olduğu sır değil. Her olumlu kullanım örneği için, insanların bu teknolojiyi kötü amaçlar için kullanabileceği birçok yol var. Düzenleme, genellikle yeni teknolojilerin benimsenmesi için güvenlik önlemleri oluşturmada etkilidir. Ancak, yapay zekanın uygulamalarının ve yeteneklerinin sınırlarını çizmek zorlu bir iştir. Teknolojinin geniş potansiyeli, olumlu kullanımlara yer açarken olumsuz kullanımları ortadan kaldırmayı zorlaştırıyor.

Bu nedenle, Avrupa Birliği’nin yeni Yapay Zeka Yasası, bankalar ve fintech şirketleri üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkilere sahip olacak. Uyum sağlamayı ve sınırlar dahilinde yenilik yapmayı öğrenen kuruluşlar, yapay zekadan faydalanmada en büyük başarıyı yakalayacak.

Yeni yasanın bankalar üzerindeki dört önemli etkisinden bahsedelim:

Yasaklanan Yapay Zeka Uygulamaları

Yeni yasa, iş yerlerinde ve okullarda duygusal tanıma, sosyal puanlamaya ve yalnızca profillemeye dayalı öngörücü polisliğe yapay zeka kullanımını yasaklıyor. Bu, bankaların ve fintech şirketlerinin müşteri etkileşimleri, kredi değerlendirmeleri ve dolandırıcılık tespiti için yapay zekayı nasıl kullandıklarını etkileyecektir.

Uyumluluk ve Denetim

Yasa, bankacılığı özel olarak “temel özel ve kamu hizmeti” olarak nitelendiriyor ve yüksek riskli yapay zeka kullanımı olarak sınıflandırıyor. Bu nedenle, yapay zeka sistemleri kullanan bankalar riskleri değerlendirmeli ve azaltmalı, kullanım günlüklerini tutmalı, şeffaf ve doğru olmalı ve insan gözetimi sağlamalıdır. Yasa, vatandaşlara banka platformlarında yapay zekanın kullanımı ile ilgili iki önemli hak tanır. Birincisi, şikayette bulunma hakkına, ikincisi ise yapay zeka kullanılarak alınan kararlar hakkında açıklama alma hakkına sahiptirler. Bu, bankaların ve fintech şirketlerinin risk yönetimlerini geliştirmeleri ve yapay zeka destekli hizmetleri karşılamak için uyum süreçlerini güncellemelerini gerektirecektir.

Şeffaflık

Genel amaçlı yapay zeka sistemleri ve modelleri kullanan bankalar şeffaflık gereksinimlerini karşılamalıdır. Bu, AB telif hakkı yasasına uymayı ve eğitim içeriğinin ayrıntılı özetlerini yayınlamayı içerir. Şeffaflık raporlaması tek tip olmayacaktır. Avrupa Parlamentosu’nun açıklamasına göre, “sistemik riskler oluşturabilecek daha güçlü genel amaçlı yapay zeka modelleri, model değerlendirmeleri yapmak, sistemik riskleri değerlendirmek ve azaltmak ve olayları raporlamak dahil olmak üzere ek gereksinimlerle karşı karşıya kalacaktır.”

İnovasyon Desteği

Yasa, işletmelerin yapay zeka kullanımını kullanıma sunmadan önce geliştirmesine ve eğitmesine yardımcı olmak için ulusal düzeyde düzenleyici sandbox’ların ve gerçek dünya testlerinin sağlanacağını şart koşuyor. Bu, hem fintech şirketlerine hem de bankalara yeni yapay zeka kullanım örneklerini test etme ve başlatma konusunda destek sağlayabilir.

Genel olarak, AB Yapay Zeka Yasası, bankaların mevcut yeteneklerinin dışında bir şey gerektirmiyor. Finans kurumları, halihazırda mevcut düzenlemelere uymak için süreçlere, belge prosedürlerine ve kontrollere sahiptir. Ancak yasa, bankaların ve fintech şirketlerinin yapay zeka stratejilerini oluşturmalarını veya yeniden değerlendirmelerini, yeni düzenlemelere uyumu sağlamalarını ve daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapay zeka ekosistemine uyum sağlamalarını gerektirecek.

1 Yorum

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir