Kripto

ETF’ler ABD’li Perakende Yatırımcılar Arasında Arttı

Avatar
  • 21 Mayıs 2024
  • Okuma süresi: 4 dakika
ETF’ler ABD’li Perakende Yatırımcılar Arasında Arttı

ETF’ler ABD’li Perakende Yatırımcılar Arasında %47 Artış Gösterdi!

Son yapılan çalışma, ABD’li perakende yatırımcıların %50’sinden fazlasının üniversite diplomasına sahip olmadığını ortaya koydu. Yatırım fonu sahipliği, 2018’de %72’den 2023’te %62’ye düştü.

Borsa yatırım fonları (ETF’ler) ABD’li perakende yatırımcılar arasında giderek daha popüler hale geldi ve kullanımı 2018’de %31’den 2023’te %47’ye yükseldi, 2025’e kadar %50’yi geçmesi bekleniyor. Broadridge Financial Solutions tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Millennials ve Gen-Z yatırımcıları, öz-yönetimli yatırım yaparak pazar paylarını artırıyor ve yatırım trendlerini yeniden tanımlıyor.

 

Millennials ve Gen-Z

ABD’deki yatırım manzarası, öncelikle yeni strateji ve araçları benimseyen genç nesiller tarafından önemli değişikliklere uğruyor. 2018’den bu yana, öz-yönetimli yatırımda belirgin bir artış oldu ve tüm varlıkların %23’ü şimdi indirimli çevrimiçi aracı kurum platformları aracılığıyla yönetiliyor, bu oran 2018’de %14’tü.

Bu trend sadece genç yatırımcılarla sınırlı değil; yüksek net değerli bireyler de öz-yönetimli kanalları tercih ediyor ve varlıklarının neredeyse %25’i bu kategoride bulunuyor. Bu değişim, yatırımcıların giderek daha fazla ETF ve ABD hisse senetlerini yatırım fonlarına tercih ettiğini gösteren daha geniş bir eğilimi vurguluyor.

İlk kez, bireysel portföylerde yatırım fonu varlıkları hisse senedi varlıklarının altına düştü ve sahiplik oranı 2018’de %72’den 2023’te %62’ye geriledi. Millennial yatırımcıların sayısı 2018’den bu yana dokuz puan arttı ve Gen-X yatırımcılarını geçme yolundalar. Bu demografik değişim, Millennialların ortalama yatırım sayısının 2018’de altıdan 2023’te ona çıkmasıyla birlikte gerçekleşti. Yatırımın demokratikleşmesi, şimdi üniversite diplomasına sahip olmayan yatırımcıların oranının %50’yi geçmesiyle daha da belirginleşiyor.

 

Yatırımda Cinsiyet Dinamikleri

Çalışmadan çıkan diğer ilginç bir bulgu ise erkek ve kadın yatırımcılar arasındaki ortalama varlık karşılaştırmasıdır. Kadın yatırımcılar, artık erkek yatırımcılardan daha yüksek ortalama varlıklara sahip ve kadınlar için bu rakam 52.105 dolar iken erkekler için 50.271 dolardır. Bu gelişme, kadınların finansal olarak güçlenmesindeki değişimi ve yatırım dünyasında artan katılımlarını gösteriyor.

Yatırım fonlarının çekiciliği, özellikle genç yatırımcılar arasında azalıyor. Boomers hala varlıklarının en büyük kısmını yatırım fonlarına (%39) ayırıyor, ancak genç nesiller giderek daha fazla alternatif seçeneklere, özellikle ETF’ler ve hisse senetlerine yöneliyor. 2018’den bu yana, Gen-Z’nin hisse senedi varlık sahipliği iki katına çıktı, Millennials’ın sahipliği üç katından fazla arttı ve Gen-X’te de önemli artışlar gözlemlendi.

Çalışma ayrıca eğitim ile varlık sahipliği arasındaki korelasyonu da vurguladı. Sadece lise diplomasına sahip yatırımcılar, üniversite mezunları ($73,044) veya yüksek lisans derecesine sahip olanlara ($148,399) kıyasla önemli ölçüde daha az varlığa ($28,332) sahipti. Öz-yönetimli yatırımın yükselmesine rağmen, bu fark eğitim düzeyine bağlı finansal sonuçlardaki süregelen eşitsizliği ortaya koyuyor.

 

ETF’lerin ABD’li perakende yatırımcılar arasında hızla popüler hale gelmesi, yatırım dünyasında önemli bir değişimin habercisi olabilir. Millennials ve Gen-Z’nin öz-yönetimli yatırım stratejilerini benimsemesi, yatırım fonlarının cazibesini azaltırken, ETF ve hisse senetlerine olan ilgiyi artırıyor. Bu değişim, yatırımın demokratikleşmesini ve daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlarken, eğitim düzeyine bağlı olarak finansal sonuçlardaki eşitsizliklerin devam ettiğini de gösteriyor. Kadın yatırımcıların artan katılımı ve finansal güçlenmeleri de dikkate değer bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Yorum yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir